Prace porządkowe na terenie "Stanicy" Koła RELAX

Zarząd Koła RELAX informuje, iż w dniach 06 i 13 kwietnia o godz. 9:00 rozpoczną się prace porządkowe na terenie "Stanicy" Koła, mające na celu przygotowanie terenu i infrastruktury do sezonu letniego.

Zapraszamy wszystkich chętnych, w szczególności wędkarzy korzystających z terenu stanicy i wypożyczających łodzie kołowe do pomocy.

Zarząd Koła