Sprzedaż Łodzi Koła RELAX

Zarząd Koła RELAX informuje o zbyciu łodzi typu Monika nr 1 i nr 6.

Cena minimalna 1500 zł za jedną łódź.

Oferty zawierające proponowaną cenę zakupu, imię i nazwisko oferenta i numer łodzi, należy składać do dnia 16.04.2024 r. w zamkniętej kopercie na ręce Prezesa lub Wiceprezesa Koła.

Łodzie można oglądać na „Stanicy” Koła RELAX po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Wygrywa najwyższa złożona oferta.