Są jeszcze wolne miejsca na Centralnym Młodzieżowym Obozie Wędkarskim Oćwieka 2024

Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku informuje, że są jeszcze wolne miejsca na Centralny Młodzieżowy Obóz Wędkarski Oćwieka 2024

I turnus w terminie od 22 czerwca do 01 lipca - 3 miejsca

II turnus w terminie od 01 lipca do 10 lipca - 4 miejsca

 

Obóz skierowany jest do wszystkich członków uczestników od 10 do lat 16

Koszt turnusu: około 1500 zł za uczestnika

Dojazd uczestników na obóz i powrót we własnym zakresie

Nabory dokonywane są za pośrednictwem: macierzystych Okręgów PZW członków uczestników od 10 do lat 16.

 

Regulamin drugiego naboru na Obóz wędkarski Oćwieka 2024 za pośrednictwem Okręgu PZW w Białymstoku:

1. Możliwość zapisów mają dzieci i młodzież od 10 do 16 lat będące członkami uczestnikami Okręgu PZW w Białymstoku z opłaconą składką na rok 2024.

2.  Drugi nabór trwa do dnia 15.04.2024 r. do godz. 12.00 (termin nieprzekraczalny) wyłącznie drogą mailową na adres: sport@pzwbialystok.org

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko uczestnika

- nazwę koła, do którego przynależy uczestnik

- rok urodzenia

- wskazanie turnusu I lub II

- numer kontaktowy do opiekuna

3.  Liczba miejsc jest ograniczona:

I turnus w terminie od 22 czerwca do 01 lipca -  3 miejsca

II turnus w terminie od 01 lipca do 10 lipca  - 4 miejsca

dlatego o przyjęciu na obóz decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Organizator Obozu zastrzega sobie prawo do wprowadzania limitów ilości zgłoszonych dzieci przez Okręgi.

5. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych na Obóz zostaną o tym poinformowani drogą mailową.

6. Okręg PZW w Białymstoku dopuszcza możliwość utworzenia listy rezerwowej drugiego naboru dzieci chętnych do udziału w obozie w przypadku liczby zgłoszeń przekraczających limity miejsc, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu drugiego naboru zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

7. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście osób zakwalifikowanych w drugim naborze, pod uwagę brana będzie kolejna osoba z listy rezerwowej.

8. Dojazd uczestników na obóz i powrót we własnym zakresie.

 

Już dziś warto pomyśleć o zaplanowaniu wakacji z wędką w ręku! 🐠

Zapraszamy do zapisów.

Komisja ds. Młodzieży Okręgu PZW w Białymstoku