Wiosennne zarybienie pstrągiem potokowym

Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku w dniu 29.03.2024r. przeprowadził zarybienie następujących rzek i ich dopływów: rz. Nietupa (obwód rzeki Świsłocz Nr 1) oraz rz. Łosośna (obwód rzeki Łosośna Nr 1) wylęgiem żerującym pstrąga potokowego w następujących ilościach:

- rz. Nietupa – 15 000 szt.

- rz. Łosośna - 22 000 szt.

W zarybieniu brali udział przedstawiciele Salmo Club Białystok oraz członkowie koła w Sokółce.